Educatie

Theaterburgers

KleurtoneelTheaterburgers is een komisch theaterproject voor de basisschool over burgerschap en democratie. Tuinliefhebbers worden geconfronteerd met bomenkap. Koeriers glijden uit over besneeuwde tuinpaadjes. De eigenaar van het ijscokarretje is tegen een ijssalon met alle smaken. Waarom staat er geen kunstwerk in de buurt? Wordt het niet eens tijd voor een festival? Is er wel genoeg speelplek voor kinderen?

Door het werken met lesbrieven ontstaan scènes waarin het draait om conflicten en ideeën van burgers. Een wethouder probeert alles in goede  banen te leiden en legt een voorstel voor aan het publiek. Het publiek stemt door een hoedje of petje op of af te doen.

Theaterburgers duurt vier weken. Elke week wordt er 1 tot 1,5 uur aan het project gewerkt. Eerste week: teamtraining over de lesbrieven door Bert op ‘t Ende. Tweede week: leerkrachten gaan in de eigen groep aan de slag met de lesbrieven. Derde week: theaterworkshops door Bert op ‘t Ende voor iedere groep. Vierde week: leerkrachten ronden het werken aan de scènes af en organiseren De Burgershow, een interactieve eindpresentatie voor andere leerlingen en/of ouders.

Doelen: Delen van meningen met anderen. Accepteren van verschillen in opvattingen. Handelen met respect voor anderen. Vreedzaam oplossen van conflicten. Respecteren van gezagsdragers. Spelen en presenteren voor bekend publiek. Spelen met houding, beweging, gebaar, mimiek, stem en taal. Onderzoeken en vergroten van tegenstellingen en belangen. Spelen op basis van een vloerplan voor mise-en-scène. Nederlands: 1, 2, 3, 10 en 12. Oriëntatie op jezelf en de wereld: 35, 36 en 37. Kunstzinnige oriëntatie: 54 en 55.

Een speciale editie van Theaterburgers over buurtkracht en participatie reist tot en met december 2020 mee met het cultuurprogramma Gronings Vuur langs gemeentes en regio’s in de provincie Groningen. Meer informatie op: groningsvuur.nl

Kleurtoneel

Kleurtoneel is het boek over drama en theater in het basisonderwijs van Bert op ‘t Ende. Het staat vol opdrachten om met toneelspel in te kleuren en geeft een heldere uitleg over toneelspel en spelvaardigheid. De opbouw vormt een leerlijn die aansluit bij leerplankader en competenties op het gebied van drama zoals beschreven voor het primair onderwijs. Er worden doelen gesteld aan de ontwikkeling van spelvaardigheid. Daarnaast wordt vakoverstijgend gewerkt. Op de koop toe komen positieve zaken als groepsbinding en sociale vaardigheid op gang.

Kleurtoneel biedt spelplezier voor leerlingen en geeft leerkrachten inzicht in het structuren van drama in werkvormen. Speloefeningen en spelvormen zijn verdeeld over verschillende leeftijden. Er wordt gespeeld op basis van verhalen en personages uit de literatuur: sprookjes van Andersen (groepen 1 en 2), dokter Dolittle die met dieren praat (groepen 3 en 4), Don Quichot die een ridder wil zijn (groepen 5 en 6), en beroemde personen uit de geschiedenis of actualiteit (groepen 7 en 8). Ook zijn er losse spelopdrachten om zelf mee te combineren. Het boek sluit af met een overzicht van kerndoelen en vaardigheden voor de 21e eeuw die aan bod komen.

Bert op ’t Ende verzorgt aan de hand van Kleurtoneel korte cursussen en coaching voor het basisonderwijs. Kleurtoneel is verkrijgbaar via boekhandel en bol.com.

Uit de recensie van Willem Nijssen: “… Aan het slot vinden we – universeel toepasbaar – nog wat leuke ‘spelmakers’ en improvisaties om een groep in beweging te krijgen. Sober maar to the point, rijk aan ideeën, prikkelend. Zeer geschikt voor leraren en studenten basisonderwijs en begeleiders van jeugdgroepen.”